Jednostki SI
Categories Menu

Jednostki temperatury

płomienie w ognisku

Temperatura Jednostki Dokładność obliczeń
[K]

Kelwin

[C]

Celsjusz

[F]

Fahrenheit

1 kelwin jest to jednostka temperatury termodynamicznej równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody. 
U podstaw kelwina leży wcześniejsza jednostka, czyli °C. Różnica temperatur w kelwinach i w °C jest taka sama. 100K to różnica temperatur między punktem zamarzania i wrzenia wody pod ciśnieniem normalnym. Jednak wraz z rozwojem wiedzy o naturze zjawisk cieplnych okazało się, że lepiej jest związać definicję jednostki temperatury z temperaturą zera bezwzględnego (czyli -273,15°C) i z temperaturą punktu potrójnego wody. Punkt potrójny wody jest bardzo stabilnym punktem temperaturowym, a zero bezwzględne, jest to temperatura w której zanikają ruchy cieplne cząsteczek i atomów.

 

Jednostki temperatury

jednostka temperaturyoznaczenieK (SI)inne jednostki
stopień CelsjuszaoC11K; 1,8oF; 0,8oR
stopień FarentheitaoF5/95/9oC
stopień ReaumuraoR5/45/4oC
stopień RankinaoRank5/95/9oC
KelwinK1oC; 1,8oF; 0,8oR