Jednostki SI
Categories Menu

Jednostki powierzchni

krople na powierzchni

Konwerter jednostek powierzchni

symbolwartośćjednostka
[mm2] milimetr kwadratowy
(square millimeter)
[cm2] centymetr kwadratowy
(square centimeter)
[in2] cal kwadratowy
(square inch)
[dm2] decymetr kwadratowy
(square decimeter)
[ft2] stopa kwadratowy
(square foot)
[yd2] jard kwadratowy
(square yard)
[m2]

metr kwadratowy


(square meter)
[a]

ar


(are)
[ac]

akr


(acre)
morga
[ha]

hektar


(hectar)
[km2]

kilometr kwadratowy


(square kilometer)
Przelicz

 

  • sążeń kwadratowy = 36 stóp kw.
  • morga = 300 prętów kw. = 0,55976 ha
  • włóka = 30 morgów = 16.7928 ha

 

Jednostki powierzchni

jednostkaskrótwartośćwartość
1 eksametr kwadratowy1 Em21 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 m21036 m2
1 petametr kwadratowy1 Pm21 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 m21030 m2
1 terametr kwadratowy1 Tm21 000 000 000 000 000 000 000 000 m21024 m2
1 gigametr kwadratowy1 Gm21 000 000 000 000 000 000 m21018 m2
1 megametr kwadratowy1 Mm21 000 000 000 000 m21012 m2
1 kilometr kwadratowy1 km21 000 000 m2106 m2
1 hektometr kwadratowy (1 hektar)1 hm2 (1 ha)10 000 m2104 m2
1 ar1 a100 m2102 m2
1 metr kwadratowy1 m21 m2100 m2
1 decymetr kwadratowy1 dm20,01 m210-2 m2
1 centymetr kwadratowy1 cm20,000 1 m210-4 m2
1 milimetr kwadratowy1 mm20,000 001 m210-6 m2
1 mikrometr kwadratowy1 µm20,000 000 000 001 m210-12 m2
1 nanometr kwadratowy1 nm20,000 000 000 000 000 001 m210-18 m2
1 pikometr kwadratowy1 pm20,000 000 000 000 000 000 000 001 m210-24 m2
1 femtometr kwadratowy1 fm20,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 m210-30 m2
1 attometr kwadratowy1 am20,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 m210-36 m2

 

Jednostka podstawowa w układzie SI – metr kwadratowy – 1 m2
 

 

Inne Jednostki powierzchni

jednostkawartość=wartość
ar1 a=100 m2
hektar1 ha = 100 a=100 a = 10 000 m2
1 km2100 ha=10 000 a
acre (akr)4047 m2=0.4 ha
square mile (mila kwadr.)=2.59 km2
square yard (jard kwadr.)=0.8361 m2
square foot (stopa kwadr.)=0.0929 m2
square inch (cal kwadr.)=6.4516 cm2

 

Inne Jednostki powierzchni

jednostka=wartość
1 ha=2.471 ac.
1 km2=0.3861 sq. M.
1 m2=1.196 sq. yd.
1 m2=10.76 sq. ft.
1 cm2=0.155 in.