Jednostki SI
Categories Menu

Jednostki energii

energia słoneczna i wiatrowa

Energia to skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.

Jednostką energii jest dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI, oznaczana J. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.

Konwerter jednostek energii

symbolwartośćjednostka
[ft*pdl]
(foot poundal)
[J]

dżul


(joule)
[ft*lbf] stopofunt-siła
(foot pound-force)
[cal]

kaloria


(calorie)
[kG*m] kilogramometr
kilogram-siła razy metr (kilogram-force * meter)
[kJ]

kilodżul


(kilojoule)
[BTU] angielska jednostka ciepła
(british thermal unit)
[kcal]

kilokaloria


(kilocalorie)
[KM*h] koniogodzina
(horsepower-hour hpm*h], metric)
[hp*h] angielski koń parowy razy godzina
(horsepower-hour)
[kW*h]

kilowatogodzina


(kilowatt-hour)
[erg] erg
(erg)
[eV] elektronowolt
(electron volt)
Przelicz

 

Jednostki energii

jednostka energiioznaczenieJ (SI);
[J] = [m2* kg * s-2]
elektronowolteV1,60210 * 10-19
ergerg10-7
kaloriacal4,1868
british thermal unitBTU1,053 * 103
kilowatogodzinakWh3,6 * 106

 

Przeliczniki jednostek energetycznych

1 kcal=4.1868kJ
1 kcal=3.968Btu
1 kJ=0.2389kcal
1 kJ=0.948Btu
1 Btu=1.055kJ
1 Btu=0.252kcal
1 lb=0.4536kg
1 kg=2.205lb
1 Btu/lb=0.5556kcal/kg
1 Btu/lb=2.3256kJ/kg
1 kcal/kg=4.1868kJ/kg
1 kcal/kg=1.80Btu/lb
1 kJ/kg=0.2388kcal/kg
1 kJ/kg=0.43Btu/lb