Jednostki SI
Categories Menu

Jednostki danych SI

twardy dysk

Nazywane również „jednostkami informacji”, których najmniejszą jednostką jest bajt (ang. byte). Jeden bajt zwykle interpretuje się jako 8 bitów, choć w praktyce można ich tam umieścić dowolną ilość.

Ta strona traktuje o jednostkach danych z przedrostkami SI.

Problem z tymi jednostkami polega na używaniu z nimi przedrostków dziesiętnych i przedrostków dwójkowych zamiennie, jakby były synonimami. Tak nie jest.
W rozumieniu jednostek SI (układ dziesiętny, wielokrotność liczby 10) 1 kilobajt [kB] = 1000 bajtów. W systemie binarnym/dwójkowym (wielokrotność liczby 2) 1 kibibajt [KiB] = 1024 bajtów.

Tak więc:

  • kB  = kilobajt = 103 = 1000 bajtów
  • KiB = kibibajt = 210 = 1024 bajtów

I tak:

  • kilobajt    [kB]    = 10 = 1000 bajtów
  • megabajt [MB]  = 106  = 10002 = 1 milion bajtów
  • gigabajt   [GB]   = 10 = 10003 = 1 miliard bajtów
  • terabajt   [TB]    = 1012 = 10004 = 1 bilion bajtów

Poniższy kalkulator wykonuje obliczenia  w systemie dziesiętnym w rozumieniu układu SI, czyli 1 kilobajt [kB] = 1000 bajtów:

Konwerter jednostek danych

symbolwartośćjednostka
[B]

Bajt


[kB]

Kilobajt


[MB]

Megabajt


[GB] Gigabajt
[TB] Terabajt
[PB] Petabajt
[EB] Eksabajt
[ZB] Zettabajt
[YB] Jottabajt
Przelicz