Jednostki SI
Categories Menu

Jednostki danych binarne

binarne dane

Nazywane również „jednostkami informacji”, których najmniejszą jednostką jest bajt (ang. byte). Jeden bajt zwykle interpretuje się jako 8 bitów, choć w praktyce można ich tam umieścić dowolną ilość.

Ta strona traktuje o jednostkach danych z przedrostkami dwójkowymi/binarnymni.

Problem z tymi jednostkami polega na używaniu z nimi przedrostków dziesiętnych i przedrostków dwójkowych zamiennie, jakby były synonimami. Tak nie jest.
W rozumieniu jednostek SI (układ dziesiętny, wielokrotność liczby 10) 1 kilobajt [kB] = 1000 bajtów. W systemie binarnym/dwójkowym (wielokrotność liczby 2) 1 kibibajt [KiB] = 1024 bajtów.

Tak więc:

  • kB = kilobajt = 103 = 1000 bajtów
  • KiB = kibibajt = 210 = 1024 bajtów

I tak:

  • kibibajt [KiB]    = 210 = 1024 bajty;
  • mebibajt [MiB] = 220 = 10242 = 1 milion 48 tysięcy 576 bajtów
  • gibibajt [GiB]    = 230 = 10243 = 1 miliard 73 miliony 741 tysięcy 824 bajtów
  • tebibajt [TiB]    = 240 = 10244 = 1 bilion 99 miliardów 511 milionów 627 tysięcy 776 bajtów

Poniższy kalkulator wykonuje obliczenia w systemie dwójkowym/binarnym, czyli 1 kilobajt [kB] = 1024 bajtów:

Konwerter jednostek danych

symbolwartośćjednostka
[B]

Bajt


1
[KiB]

Kibibyte


[MiB]

Mebibyte


[GiB] Gibibyte
[TiB] Tebibyte
[PiB] Pebibyte
[EiB] Exbibyte
[ZiB] Zebibyte
[YiB] Yobibyte
Przelicz