Jednostki SI
Categories Menu

Długość

Długość jest miarą odległości. W międzynarodowym systemie ilości (International System of Quantities [ISQ] ) długość to liczba wymiaru odległości. W większości systemów pomiaru jednostka długości jest jednostką podstawową, z której wywodzą się jednostki pochodne.

Długość jest powszechnie rozumiana jako największy wymiar obiektu. Długość można odróżnić od wysokości, która jest rozmiarem pionowym, oraz szerokości która jest odległością z boku do boku, mierząc w poprzek obiektu pod kątem prostym do długości.

Długość jest miarą jednego wymiaru. Obszar jest miarą dwóch wymiarów, a objętość jest miarą trzech wymiarów.

Pomiary stały się ważne gdy ludzie zajmując ziemię zaczęli prowadzić osiadły tryb życia, używać materiałów budowlanych i handlować.

Wiele różnych jednostek długości było używanych w historii oraz w różnych cywilizacjach i kulturach. Do niedawna powszechnie były zdefiniowane różne jednostki długości, nawet pomiędzy sąsiednimi miastami.

Jedną z najstarszych jednostek pomiaru długości stosowanych w starożytnym świecie był łokieć, czyli długość ramienia od czubka palca do łokcia. Mógł być on podzielony na krótsze jednostki, takie jak stopa, ręka, palec, lub dodane razem aby utworzyć dłuższe jednostki, takie jak krok. Łokieć może się znacznie różnić, ze względu na różne rozmiary ludzi.

Wraz ze wzrostem handlu między różnymi miejscami, wzrastała potrzeba wprowadzenia standardowych jednostek długości. A gdy społeczeństwo stawało się coraz bardziej techniczne, potrzebna była coraz większa dokładność pomiarów w różnych dziedzinach, od mikroelektroniki do zakresu międzyplanetarnego.

Zgodnie ze szczególną teorią względności Alberta Einsteina, długości nie można uważać za stałą we wszystkich układach odniesienia. Zatem linijka o długości jednego metra w jednym układzie odniesienia, nie będzie miała długości jednego metra w układzie odniesienia który porusza się względem tego pierwszego układu. Oznacza to, że długość obiektu zmienia się w zależności od obserwatora.

W naukach fizycznych i inżynierii, gdy mówi się o jednostkach długości, długość jest równoznaczna z odległością. Istnieje kilka jednostek używanych do pomiaru długości. Historycznie, jednostki długości były wyprowadzane z długości części ciała ludzkiego, odległości przebytej w iluś krokach, odległości między punktami orientacyjnymi lub miejscami na Ziemi, lub dowolną długością jakiegoś powszechnego obiektu.

W Układzie SI podstawową jednostką długości jest metr i jest on obecnie definiowany z użyciem prędkości światła. Centymetr i kilometr, pochodzące od metra, są również powszechnie używanymi jednostkami. W zwyczajowych jednostkach USA, angielskich lub imperialnym systemie jednostek, powszechnie stosowane jednostki długości to cal (inch), stopa (foot), jard (yard) i mila (mile).

Jednostki używane do oznaczania odległości w przestrzeni kosmicznej są znacznie dłuższe niż te zwykle używane na Ziemi i obejmują jednostkę astronomiczną, rok świetlny i parsek.